zpět

Svět 2003 - zážitky z cest

Mexiko
Maďarsko
Rumunsko

Mexiko

    Vyvěšování státní vlajky v Mexiku je poměrně rozšířeno. Se státní vlajkou se lze setkat nejen na hlavním náměstí hlavního města, kde jí vždy v šest hodin vyvěšuje či snímá čestná stráž, ale i v těžce přístupných horách (ve formě malé vlaječky zapíchlé za oknem). Zajímavostí je, že jiné vlajky (městské, zemské) k vidění nejsou.
    Na různých místech hlavního města Ciudad de México se nacházejí tři stožáry s obrovskými státními vlajkami (20x60m). První se nachází na náměstí Zócalo ve středu města, kde se nachází Národní palác (sídlo prezidenta) a Radnice. Stožár měří padesát metrů (viz obr. 2). Druhá se nachází ve vojenském prostoru Marte, což je nejdůležitější vojenská základna země, stožář měří sto metrů. Třetí vlajka se nachází na La Glorieta de San Jeronimo a symbolizuje moderní část hlavního města.
    Samotný odstavec věnuji vlajkovým ceremoniálům na škole Olinca, kde jsem byl hostem. Každé ráno vyvěšuje skupina školáků státní vlajku doplněnou hnědým emblémem školy. Každé úterý se tento ceremoniál odehrává za zvuků státní hymny a přítomnosti všech žáků a studentů školy. Zajímavou slavností je Den Národů (resp. Den Spojených Národů - OSN) při kterém defilují vlajkonoši s prapory všech zemí s kterými má škola výměnu (viz obr. 3). Na závěr jde trojice s prapory OSN, Mexika a Bachillerato International (organizace zastřešující školu Olinca). Prapory jsou k žerdím přivázány pentlemi, a tak často dochází k jejich obrácenému vyvěšení. Ostatně ani vlajka ČR, která vlála před školou za naší přítomnosti nebyla vztyčena správně (o nesprávných rozměrech ani nemluvě) (viz obr. 4).


státní vlajka
státní vlajka na náměstí Zócalo


Den Národů v Olince
Vztyčování české vlajky

Maďarsko

    Zajimavostí Maďarska je převažující užívání vlajky se znakem na úkor vlajky státní, a to nejenom na státních institucích (např. Parlament, kde jich vlaje dokonce několik v různých velikostech), kde by se její výskyt dal odůvodnit tím, že jde o vlajku služební.
    Zvláštností je i pomník obětem revoluce 1956. Symbolem tohoto protikomunistického povstání se stala maďarská vlajka s vystřiženým komunistickým znakem. A právě takovýto prapor vlaje nejen nad zmiňovaným pomníkem u parlamentu, ale v malém provedení i nad pamětními deskami v okolí.


státní vlajka
vlajka se znakem
vlajka z 1956

Rumunsko

    Rumunské vlajky jsou nejen povinně vyvěšovány na státních institucích vč. škol, ale často se s nimi lze setkat i na různých cedulích, které tyto instituce označují, na stejnokrojích policie i na registračních značkách aut.

Petr Holas

zpět