Návrhy na vlajku 3. Českého národního vexilologického kongresu


I.varianta 1a
I.varianta 1ba
I.varianta 1bb
I.varianta 1bc
I.varianta 1ca
I.varianta 2a

I.varianta 3a
II.varianta 1a
II.varianta 1b
II.varianta 1c
II.varianta 1d
II.varianta 1e

II.varianta 2e
III. varianta

Zdůvodnění:
I. varianta Xa: kombinace vlajky Vexilologického klubu s vlajkou Plzně, kde se kongres koná
I. varianta Xb: doplnění římské číslice označující pořadí kongresu; číslice je provedena ve třech barevných variantách:
a) bílá "nahrazující" bílé pole zakryté vlajkou VK
b) bez symbolického významu
c) modrá - jediná státní barva, která na plzeňské vlajce chybí
I. varianta Xc: římská číslice nahrazena třemi pěticípými hvězdami uspořádanými do tvaru písmena V ( vexilologie); tři barevné varianty jako Xb
II. varianta: doplnění plzeňské vlajky římskou číslicí označující pořadí kongresu v několika barevných variantách:
a),b),c) bez symbolického významu
d) číslice provedena v českých státních barvách
e) číslice provedena v jediné státní barvě, která není na vlastní plzeňské vlajce obsažena
III. varianta: doplnění plzeňské vlajky třemi hvězdami uspořádaných do tvaru písmene V (vexilologie), doplnění chybějící státní barvy


zpět