zpět

Vlajky národnostních menšin v bývalé Jugoslávii

Minorities flags in former Yugoslavia

V bývalé SFRJ se používaly vlajky národnostních menšin. Základem byla vlajka mateřské země doplněná "jugoslávskou" hvězdou. Nevím, zda byly někdy písemně ustaveny, ale předpokládám, že byly oficiální, protože nevěřím, že by mohly být používány bez oficiálního povolení.

Zeljko Heimer


Albánci


Bulhaři


Italové


Maďaři


Rumuni


Slováci


TurciVlajky ostatních minorit jsem nikdy neviděl, ale předpokládám, že existovaly. Přinejmenším Čechů, Slováků a Rumunů

Zeljko Heimer

19.6.2003 Doplnění vlajek Rumunů a Slováků dle FOTW. Předpokládá se i vlajka Poláků, ale není doložena. Dále citát z jedné chorvatské encyklopedie: ... Všechny národnosti (resp. národnostní menšiny) Jugoslávie mají stejná práva vyvěšovat vlastní národní vlajku s "jugoslávskou" hvězdou jako společný symbol náležitosti k SFR Jugoslávie.
Stránka byla zpracována dle informací Zeljko Heimera, které se objevily na elektronické konferenci Flags of the World 24.9.1995


zpět