zpět

Jiří Tenora (19.3.1929 - 29.3.2006)

    Ing. Jiří Tenora vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a zabýval se zpracováním dat jako programátor, organizátor a učitel. V posledních letech užíval zaslouženého důchodu v Berlíně, kde od r. 1972 trvale žil.
    Členem Vexilologického klubu se stal r. 1980, od r. 1990 se pak podílel na práci jeho výboru. Zájem o vlajky, kterým se systematicky věnoval od r. 1979, jej vedl v r. 1992 k založení tzv. Vlajkového kabinetu (Das Flaggenkabinett). Jeho dokonalá znalost francouzštiny, němčiny a ruštiny mu umožnila, aby vydával komentované německé a francouzské překlady zákonů a nařízení o státních a regionálních vlajkách a znacích, především z oblasti bývalého SSSR. Od r. 1992 mu k tomu sloužil zpravodaj Das Flaggenkabinett informiert… Jeho zájem se soustřeďoval na státní a regionální vlajky a vojenské a námořní vlajky, prapory a plameny. Byl členem Německé vexilologické společnosti a spolupracovníkem dalších.
    Pozoruhodnými návrhy na standardní vexilologickou informaci, vexilologický dokumentační systém a dalšími odbornými články obohatil obsah Vexilologie i zahraničních vexilologických bulletinů. Kompletní série o státních symbolech NDR (1984-1988) pak mladším autorům Vexilologie názorně ukázala, jak bádat o vlajkách a jak publikovat výsledky takového bádání. Jeho rozsáhlá publikační činnost byla 14.2.1987 oceněna Čestným diplomem VK a v roce 2004 i na 3. Českém vexilologickém kongresu. Svou bohatou teoretickou výbavu s úspěchem uplatnil při zpracování mnohojazyčné příručky "Odborné výrazy a stylistické konstrukce používané ve vexilologii" (spolu s ing. Josefem Česákem, 1990), jakož i první části Vexilologického lexikonu - vexilologické společnosti a aktivity (spolu s ing. Petrem Exnerem, 1996). Publikoval pravidelně v řadě zahraničních časopisů a byl vexilologickým poradcem několika německých nakladatelství. Zajišťoval vexilologický obsah ročenky Harenberg Lexikon der Gegenwart, Dortmund. V rukopise zůstaly dvě jeho práce - Die Welt der Flaggen - die Flaggen der Welt (1990) a studie o vojenských vlajkách armád Varšavské smlouvy. Ing. J. Tenora udržoval čilé mezinárodní styky, zúčastnil se mnoha mezinárodních vexilologických kongresů, jejichž program obohatil svými přednáškami.

Jaroslav Martykán, převzato z Vexilologie 123

Osobní vzpomínka

    Jméno Jiřího Tenory jsem poprvé zaregistroval při čtení výše zmíněné série článků o vlajkách NDR, osobně jsem Jirku poznal na 2. Českém národním vexilologickém kongresu v Ústí nad Labem, více jsme se sblížili o dva roky později na 3. ČNVK v Plzni, kde jsem mu pomáhal s technickým zabezpečením jeho prezentace. Když mi při podobné práci nabídl na jaře tohoto roku na Výročce ČVS tykání, netušil jsem, že této pocty již nikdy více nevyužiji.
    Jiří vždy překypoval optimismem, dobrou náladou a humorem. Obdivoval jsem na něm i energii, kterou ve svém pokročilém věku disponoval a kterou využil například k podniknutí cesty kolem světa.

Petr Holas


Jiří Tenora, autor Vexilolognetu Petr Holas a předseda ČVS Jaroslav Martykán na Výroční členské schůzi ČVS 25.3.2006
Vlajky: Argentina, 21. Mezinárodní vexilologický kongres, Česká vexilologická společnost, FIAV, ČVS a Vlajkový kabinet Jiřího Tenory
foto: Josef Hubkazpět