zpět na úvodní stranu

Dotazy došlé na
vexilolognet@centrum.cz

Jeden kuriózní dotaz na úvod - v portugalštině:
Gostaria de saber porque do nome da cidade ser "SOBOTKA".(historia-ingles ou portuguęs). sou do BRASIL PAULINA SOBOTKA
Ráda bych věděla, proč se město jmenuje Sobotka. (historie-anglicky nebo portugalsky). Jsem z Brazílie.

17.09.2007 Černo - bílo - červená vlajka
05.10.2006 vlajka Suveréního řádu sv. Jana a tzv. Červeného kříže
28.09.2006 pravidla pro tvorbu obecních vlajek
11.07.2006 Heraldika USA
07.06.2006 Vyvěšování vlajky USA na území ČR
16.08.2004 Lucemburská obchodní vlajka
29.06.2004 Rožmitál pod Třemšínem
24.05.2004 Dokumentace obecních vlajek
26.04.2004 Dub ve státním znaku
16.03.2004 1. Samostatná československá obrněná brigáda
20.12.2003 Ponděsterská republika, Somaliland, Biafra
03.12.2003 vlajka Olomouce
12.11.2003 Středisko vexilologických informací
15.06.2003 Portugalská Indie
08.06.2003 vlajky Jižanská a Kalifornie
06.02.2003 symbolika vlajky Tibetu
17.12.2002 vlajka Aljašky (USA)
25.07.2002 publikace o vlajkách
05.06.2002 vlajka velvyslance USA
30.03.2002 ozubené kolo na vlajce nacistického Německa
05.03.2002 změny státních vlajek 1995-2002
04.03.2002 aktuální a hodnověrné informace o vlajkách
01.05.2001 prezidentská standarta TGM
14.12.2000 pravidla pro tvoření krajských symbolů

17.9.2007
Koho je vlajka ze 3 stejně širokých vodorovných pruhů - nahoře černý, prostřední bílý a spodní červený?
Vámi popisovanou vlajku používalo Německo v letech 1871-1919 a 1933-1935, a také Burkina Faso (tehdy ještě Horní Volta) v letech 1959-1984.
zpět

5.10.2006
Nenašel jsem žádnou zmínku o vlajce Suveréního řádu sv. Jana (www.orderofmalta.org), zároveň postrádám i vlajky červeného kříže, WOSM,WAGGGS, a jiných podobných organisací.
Vexilolognet je koncipován jako server věnovyný v prvé řadě vlajkám suvreéních států a nikoliv mezinárodních organizací, nicméně do budoucna plánuji doplnění stránek o vlajky předních mezinárodních organizací. Vlajku Suveréního řádu sv. Jana naleznete zde. Vlajky používané tzv. Červeným křížem jsou následující: tradiční červený kříž a červený půlměsíc, od revoluce v Íránu nepoužívaný červený lev - Írán používá vlajku červeného půlměsíce a nově zavedený červený kosočtverec pro země, pro které byly předchozí symboly nepřijatelné - např. Izrael, Japonsko) Vlajky mezinárodních skautských hnutí mám pouze ve fyzické podobě, momentálně nedostupné...
zpět

28.9.2006
Jaká jsou pravidla pro tvoření městských vlajek (obcí)? Kde lze nalézt výklad symbolů na vlajkách měst ČR, typu lvice, kus větvičky, medvěd, dvě barvy, čáry...
ZÁSADY PRO SCHVALOVÁNÍ NÁVRHŮ NOVÝCH PRAPORŮ OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE uplatňované v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
1.Poměr šířky k délce listu musí být jako u státní vlajky, tedy 2:3.
2.List nového praporu nesmí být stejný jako list již existujícího praporu obce v České republice, eventuálně i ve Slovenské republice.
3.Nový prapor nesmí být zaměnitelný s existující státní vlajkou, případně regionální vlajkou (např. subjektů federací či jiných samosprávných celků, především ze sousedních zemí).
4.List nově vzniklého praporu má vycházet z barev znaku obce, jeho barvy se však mohou omezit na základní. Za takové barvy se považují především barvy štítu nebo jednotlivých polí štítu a barvy hlavních figur. Za základní barvy se zpravidla nepovažují například barvy zbroje zvířat (např. drápy), střech budov apod.
5.Je možné výjimečně akceptovat i prapor odlišných barev od znaku obce, má-li tento prapor vztah k historii obce, nebo byl-li věrohodně v minulosti užíván a obec si to tak přeje.
6.Zásadně se neschvaluje prapor, na kterém je list doplněn štítem městského znaku, protože by tak došlo k nadbytečné duplicitě obecních symbolů. Jednotlivých obecných figur ze znaku obce je přirozeně možno použít, včetně zrcadlových liter, nezrcadlové se nedoporučují.
7.Na praporu mohou být použity jen figury ze znaku či jejich deriváty. Není zapotřebí na prapor přenášet všechny figury ze znaku. Není-li použita figura ze znaku, je nutné použít vexilologických figur (pruh, klín, krokev, kříž, apod.). Nelze používat libovolné geometrické plochy. Vexilologické figury by měly mít vzah ke znaku (tj. např. zkřížené ostrve, kladívka, klíče apod., kterou jsou ve znaku ve znaku, mohou být na praporu zjednodušeny na ondřejský kříž, radlice na klín či krokev apod.).
8.Na prapor obce nepatří nápis, text, heslo, realistická vyobrazení a vše, co snižuje vzájemnou rozeznatelnost praporů.
9.Při možnosti výběru z několika variant se dává přednost vexilologicky vhodnějším návrhům odpovídajícím principu vlání, výraznějším a jednodušším variantám.
10.Rub a líc praporového listu musí být totožný.
11.List praporu je vždy totožný s listem vlajky obce jak do podoby, tak do poměru stran.
12.Praporový list musí být jednoznačně slovně popsatelný vexilologickou terminologií tak, aby mohl být zhotoven bez grafické předlohy.
Za závazný se považuje popis praporu stanovený příslušným dekretem předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

K Vaší druhé otázce Vám musím odpovědět, že mi bohužel není známo, kde by se dal najít výklad symbolů na jednotlivých vlajkách, jelikož databáze obecních vlajek, resp. Vexilologický lexikon uvádějí pouze popis vlajek. Symboliku vlajek by snad bylo lze najít na stránkách jednotlivých obcí či v publikacích o znacích našich měst, které mívají s vlajkami symboliku podobnou.

zpět

11.7.2006
Nenasměroval byste mě na nějaké stránky týkající se heraldiky USA?
O heraldice v pravém slova smyslu se asi v USA nedá moc mluvit, nicméně zkuste stránky FOTW (odkaz najdete na mých stránkách). Jednak se podívejte na stránky věnované USA, jestli tam nenajdete odkaz, případně se podívejte do sekce vexilologických společností, kde by měli být odkazy na stránky amerických vexilologických společností, které by Vás mohli nasměrovat dále...
zpět

7.6.2006
Ráda bych věděla jak a kdy je možno občanem ČR vyvěsit vlajku USA na území ČR. Viděla jsem na jednom českém rodinném domku zasunutou žerď do komína a z ní vlála americká vlajka. Na dotaz majiteli domku mi bylo odpovězeno, že má na to licenci a že je den proti terorismu. Českou vlajku vyvěšenou neměl.
Vyvěšování americké státní vlajky upravuje Vlajkový kód USA, právně vymahatelný ovšem pouze na území USA. Jeho zásady by však měly být respektovány i uživateli americké vlajky v zahraničí. V ČEské republice lze cizí státní vlajky používat bez omezení, měly by však být vztyčovány a vyvěšovány důstojným způsobem; není však třeba vyvěšovat pouze spolu s českou státní vlajkou.
zpět

16.8.2004
Mohli byste mi pomoci zjistit, v jake zemi je tato lod prihlasena? (zadni vlajka)
Jde o obchodní vlajku Lucemburska.
zpět

29.6.2004
Shanim obrazek vlajky mesta Rozmital pod Tremsinem. Co jsem zahledl, tak je tato vlajka vororovne pulena, nahore barva bila, dole modra (svetle modra?), ve stredu erb mesta. Predevsim bych rad vedel, jaky odstin ma ta modra barva dole.
Rožmitálu pod Třemšínem nebyl v letech 1991-2003 udělen prapor (a ve Vámi popisované podobě by patrně ani udělen být nemohl), z čehož vyplývá, že město patrně používá svojí vlajku o vlastní iniciativě a v rozporu s právními předpisy ČR. V roce 2005 byla schválena vlajka Rožmitálu v této podobě
zpět

24.5.2004
Kde je možné sehnat kompletní obrazovou dokumentaci obecních praporů ČR a v jaké ceně?
Kompletní dokumentaci vydává SVI v Hradci Králové viz.

Neuvažujete o zveřejňování vlajek měst a obcí ČR průběžně na internetu?
Vlajek je velmi velké množství a já sám o všech nemám informace! Pokud máte o tuto problematiku zájem, doporučuji databázi obecních vlajek.
zpět

26.4.2004
Chtěla bych se zeptat, zda nevíte, jestli má nějaký stát ve znaku dub?
Dub-strom nemá ve znaku žádný suverénní stát (nachází se pouze ve znaku autonomního Baskicka). Na státních znacích se vyskytují jen dubové ratoelsti ve dvou provedeních:
a) jako podnož štítonošů - Bulharsko, Lotyšsko
b) jako lem štítu - Estonsko (zlaté), Itálie (s olivovou ratolestí), San Marino (s vavřínovou ratolestí)

zpět

16.3.2004
Na vašich stránkách v článku Historie českých a československých státních symbolů se zmiňujete o tom, že v průběhu 2. světové války byly předválečné symboly používány jen československou zahraniční reprezentací a československým vojskem v zahraničí. Na jejich stejnokrojích (a vozidlech) byl pak i nadále používán malý státní znak. Na dobových fotografiích se však tento znak vyskytuje na dvoubarevném (červeno-modrém) podkladě. Vypadá to, jakoby pod lvem byl široký, červený kříž, v rozích znaku je podklad modrý. Zajímal by mě vznik tohoto znaku. Rád bych také požádal o zaslání obrázku tohoto znaku.
Jde o znak 1. samostatné československé obrněné brigády ve Velké Británii. Označoval vozidla této jednotky a byl nošen i jako ramenní nášivka.
zpět

20.12.2003
jaké vlajky používají (pokud nějaké používají) země Podněsterská republika, dále Somaliland a v minulosti Biafra
Podněsterská republika, Somaliland, Biafra
zpět

3.12.2003
mám dotaz na podobu vlajky Olomouce
Olomouc (obrázek převzat z Databáze vlajek obcí České republiky)
zpět

12.11.2003
Na stránkách University Hradec Králové jsem našla rovněž odkaz na Středisko vexilologických informací, ovšem bez uvedení kontaktu (tel., e-mail, adresa, či www). Měli byste, prosím, informace i o této organizaci?
Zde máte informace o SVI z Českých vexilologických stránek: Středisko vexilologických informací (SVI) založil na jaře roku 1994 v Hradci Králové Ing. Petr Exner. Zabývá se použitím počítačů ve vexilologii a soustřeďováním vexilologických metainformací (např. rejstříky časopisů Vexilologie, Flaggenmitteilungen) a jejich publikací. Od července 1996 spravuje České vexilologické stránky. Od roku 1996 vydává řadu publikací pod společným názvem Vexilologický lexikon. První dvě části jsou věnovány vexilologickým společnostem a jejich aktivitám ve světě a vexilologickému názvosloví. V dalších částech jsou publikovány nové prapory měst a obcí, které jsou udělovány od roku 1991 podle zákona o obcích. Ing. Petr Exner je expertem podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Adresa kolegy Exnera je petr.exner@uhk.cz.
zpět

15.6.2003
Kdy bych mohl očekávat doplnění Vašich stránek o takové státní útvary jako Černá Hora, Portugalská Indie apod.
Černou Horu mám v plánu, Portugalská Indie vlajku neměla (jako žádná z portugalských kolonií), existuje u ní jen návrh vlajky jako v případě ostatních kolonií.
zpět

8.6.2003
Prosím Vás o zaslání vlajky Jižanské či Kalifornie.
Zde je vlajka Konfederace a zde vlajka Kalifornie
zpět

6.2.2003
rád bych se dozvěděl informace o tibetské zástavě(ve smyslu její symboliky)
Co se týče symboliky tibetské vlajky nabízím výtah z přednášky Ing. Petra Exnera na 1. Českém národním vexilologickém kongresu konaném v 1996: Vlajka navržena japonským vojenským poradcem 13. dalajlámy roku 1912. Oficiálně používána do roku 1951, poté ako symbol hnutí za nezávislost. Vlajka je velmi neobvyklá, plná symbolických významů:
* zasněžená hora reprezentuje Tibet - "Zem obklopenou sněžnými horami"
* šest červených pruhů na tmavomodrém nebi představuje šest původních tibetských kmenů: Se, Mu, Dong, Tong, Dru a Ra, ze kterých vzniklo dvanáct následníků
* kombinace šesti červených (kmeny) a šesti modrých (obloha) pruhů reprezentuje neustálé uskutečňování skutků ochrany duchovního učení a světského života červenými a černými ochrannými božstvy, se kterými byly po dlouhou dobu v kontaktu
* slunce zářící svými paprsky do všech směrů reprezentuje rovné požívání svobody, dharmy (Buddhova učení), bohatství a štěstí vším živým v zemi Tibet
* sněžní lvi s plápolající hřívou nebojácnosti reprezentují vítězné uskutečnění jednoty duchovního a světského života
* tříbarevný zářící drahokam držený ve výši reprezentuje vždy přítomný obdiv prokazovaný Třem Nejvyšším Drahokamům (Buddhovi, Dharmovi a Sanghovi)
* dvoubarevný vířící diamant reprezentuje lidskou ochranu a lásku k sebediscíplíně správného etického chování, které odkazuje k základním praktikám desatera nejvyšších pravd a šestnácti lidským způsobům konání
* žlutý lem symbolizuje ve všech směrech se rozšiřující a v čase vzkvétající jako zlato čisté učení Buddhy
obrázek

zpět

17.12.2002
Dalo by se prosím Vás zjistit, jakou vlajku měla samostatná Aljaška, než byla připojena k USA? Myslím,ze to není ještě tak dlouho cca 50 let, to by i mohly být někde záznamy. Mohl byste mi poradit kde hledat, prosím?
Zklamu Vás, ale Aljaška nikdy samostatná nebyla! V roce 1867 bylo její území zakoupeno od vlády carského Ruska a jako teritorium začleněno do USA. V roce 1927 získalo toto teritorium vlajku. Když se v roce 1959 Aljaška stala 49 státem USA, vlajka se nezměnila.
zpět

25.7.2002
můžete mi prosím doporučit nějaké publikace o vlajkách a zdroj kde by se daly sehnat.
Publikace o vlajkách se dají rozdělit na publikace s pouhým vyobrazením vlajek a publikace s komentářem o historii či symbolice vlajky:
1/ Státy a jejich představitelé (i historické vlajky); Státy a území světa (i vlajky závislých území) Lze je zapůjčit v knihovnách a snad by mohli být v novějších vydáních ještě na trhu. Obě jsou z produkce nakladatelství Libri.
2/ Ze starších publikací Vlajky a znaky zemí světa od Ludvíka Muchy, k zapůjčení v knihovnách. V současnosti Lexikon vlajek zemí světa od Aleše Brožka (Kartografie), dá se ještě sehnat v knihkupectvích. Co se týče publikací o české vlajce je to horší: Československá státní a vojenská symbolika k dispozici v knihovnách. Její „česká" verze (Česká státní a vojenská symbolika - v rozsahu sešitu A4) bohužel těžko k dostání, byla vydaná hlavně pro potřeby MNO, byť se před časem objevila v hojném počtu v knihkupectví Levné knihy. Při větším zájmu doporučuji stát se členem České vexilologické společnosti a tím i odběratelem odborného periodika Vexilologie.

zpět

5.6.2002
dostal jsem starou vyšívanou vlajku a potřeboval bych zjistit, co je zač. Bílý kruh v modrém poli s 13 pěticípými bílými hvězdami okolo terče.V terči je orlice se štítem na prsou.Dvě třetiny štítu jsou vodorovné červenobílé pruhy. V pařátech drží jakousi ratolest a svazek šípů.V zobáku má stuhu s nápisem E PLURIBUS UNUM. Nad hlavou má jakýsi ornament, v němž je opět 13 hvězd na modrém pozadí.Celá vlajka je obšita zlatými třásněmi.
Jde o vlajku velvyslance USA. obrázek
zpět

30.3.2002
Nevíte na jaké vlajce používalo nacistické Německo symbolu ozubeného kola? Podobné kolo můžete najít na stránkách neonacistů: www.nsb.cz =>obrázek z těchto stránek
Ozubené kolo (s hákovým křížem uprostřed) používala Německá dělnická fronta (Deutsche Arbeitsfront).
zpět

5.3.2002
Narazila jsem právě na změny u vlajky Afghánistánu, Rwandy, Komorských ostrovů a Konga. Mohl byste mě upozornit na změny, které se vám vybaví, že proběhly cca od r. 1995.
Bělorusko 1995 Makedonie 1995 Omán 1995 Eritrea 1995 Seychely 1996 Etiopie 1996 Komory 1996 Kongo-Zair 1997 Turkménistán 1997 Tuvalu 1997 Bosna a Hercegovina 1998 Britské Antarktické území 1998 Kajmany, Falklandy a Jižní Georgie 1999 Midway 2000 Rwanda 2001 Afghánistán 2002
zpět

4.3.2002
Mohl byste mi ze své zkušenosti poradit, který informační zdroj o nových vlajkách je hodnověrný a aktuální.
Hodnověrné a aktuální informace lze získat na stránkách časopisu České vexilologické společnosti (Vexilologie), který ale není veřejně dostupný. Z hlediska hodnověrnosti a aktuálnosti je kvalitní i kniha Aleše Brožka Lexikon vlajek zemí světa (druhé vydání). Byť i ona již stárne.
zpět

1.5.2001
Zajímalo by mě, kde bych mohl koupit vlajku Prezidenta Republiky z dob Prezidenta T.G. Masaryka. Někde jsem slyšel, že je totožná s tou aktuální,ale nejsem si naprosto jist.
Standarta prezidenta Masaryka byla podobná té dnešní, jen ve středu byl velký státní znak z roku 1920.
zpět

14.12.2000
Jaká jsou pravidla pro tvoření krajských symbolů?
Znaky a prapory krajů se budou schvalovat v podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS PČR a ten stanovil několik zásad: Vlajky budou heraldické - tedy v podobě znaku kraje převedeného na list o poměru stran 2:3. Znak kraje bude mít francouzsky štít a bude vždy čtvrcen - v prvním poli budou znaky historické země, kde se kraj nachází, v druhem poli symbol ze znaku sídelního města a další dvě čtvrtiny si zvolí autor návrhu. Jsou samozřejmě možné výjimky, které budou muset být heraldicky odůvodnitelné. Nelze použit znaky dosud žijících šlechtických rodu a existujících církevních řádu, majících suverenitu (např. Maltézský kříž).
zpět